Tok struga sa središnjim pogonom za cijev s tankim zidovima